Brassica oleracea var. conica 

Opskrifter med spidskål

spidskål

Spidskål


Spidskål hører til korsblomstfamilien (Crusiferae). De dyrkede kål stammer fra vildtvoksende kål, som oprindeligt voksede i Lilleasien, men har bredt sig langs Middelhavets og Atlanterhavets europæiske kyster.

De tidligste, dyrkede kåltyper var simple bladgrønsager. De hoveddannende kål antages opstået i 800-tallet, men var i begyndelsen meget løst bygget op og slet ikke den faste type, vi kender i dag.

Spidskålens historie falder sammen med hvidkålens, hvorfra den egentlig kun adskiller sig ved hovedformen. I mange andre lande betragtes spidskål da heller ikke som en selvstændig kåltype, men som en tidlig hvidkål, dvs. en hvidkål med en kort udviklingstid.

Spidskål kan være lidt vanskelig at dyrke, idet høsttidspunktet er ret kritisk. Skæres kålen for tidligt, er hovedet ikke fyldt op, og venter man et par dage for længe, er der stor risiko for, at hovedet flækker eller sprænges som følge af udvikling af blomsterstængel.

Betydning i kosten
Spidskål hører til blandt de lavenergiholdige grønsager. Den har et stort indhold af vitaminerne A, C, K og folacin, af mineralet kalium og kostfibre.

Typiske fejl
Udtørring, mekanisk beskadigelse, stokløbning, insektangreb og misfarvning.

Opbevaring og holdbarhed
Spidskål opbevares bedst ved 0 grader og 95-100 % relativ fugtighed, hvor de kan holde sig i ca. 12 døgn. Ved 20 grader er holdbarheden ca. 2 dage.

Sæson
Maj-august