Platichthys flesus 

skrubbe

 Skrubbe


Skrubben hører til familien Pleuronectidae. Den er ikke almindelig i Nordsøen, da den foretrækker at leve i områder med lavere saltindhold som i f.eks. Østersøen og Kattegat, samt i Ringkøbing Fjord, hvor de kaldes flyndere. Skrubben fanges i stort tal i Danmark sammenlignet med resten af Europa. Selv om skrubben ofte har røde pletter ligesom rødspætten, kan den let kendes fra denne på sin ru overside. En blanding mellem en skrubbe og en rødspætte kaldes en ”leps”.

Skrubbens farve kan variere, men dens hud er altid ru på øjensiden. De fleste skrubber er højrevendte, men omkring en tredjedel af dem er venstrevendte. Der findes 6 forskellige geografiske underarter, der alle har deres eget særpræg.

Skrubben findes i såvel saltvand som ferskvand på dybder ned til 25 meter, og den lever af bunddyr, såsom orme og muslinger, samt af småfisk. Skrubben er kønsmoden i 3 til 4 års alderen, og hunnen gyder op til 2 millioner æg i saltvand. Gydningen foregår fra marts til maj.

Skrubber må fanges hele året med visse lokale undtagelser. Mindste fangstmål er mellem 18 og 25,5 cm afhængig af fangststed. Den normale maksimale størrelse og vægt er 50 cm og 3 kg. Skrubben er en ret god spisefisk med blødt og let vandet kød.

Betydning i kosten
Skrubben er en mager fisk

Sæson
September-december