Glyptocephalus cynoglossus 

skærising

Skærising


Skærising er en saltvandsfisk og hører til familien Pleuronectidae. Skærisingen har en giftig pig ved siden af gattet. I områder, hvor skærisingen fanges i større stil, ses ældre fiskere med deforme fingre, der skyldes mange års stik fra skærisingens pig.

Skærisingen er ru på overfladen ligesom skrubben, men kan især kendes på den karakteristiske langstrakte krop, den lige sidelinie og dens ensartede farve. Skærisingen lever på blød bund i dybder fra 35 meter helt ned til 1500 meter. Modsat mange andre fiskearter lever ungfisken på dybere vand end den ældre. Skærisingen lever mest af bunddyr, f.eks. tanglopper, muslinger og slangestjerner. Gydningen finder sted fra marts til september. Når yngelen måler ca. 50 mm, søger den ned til dybder på 250 meter.

Skærising må fanges hele året. Den optræder ofte som bifangst i rejetrawl. Mindste fangstmål er 28 cm. Den normale maksimale størrelse og vægt er 60 cm og 2,5 kg. Den er en god spisefisk, men forhandles sjældent i fiskebutikkerne. I Sydeuropa betragtes dansk skærising som en af de bedste spisefisk. I Japan spises dansk skærising tørret.

Betydning i kosten
Skærising er en halvfed fisk.