Stizostedion lucioperca 

sandart

Sandart


Sandart er en ferskvandsfisk og hører til familien Percidae. Det latinske navn "lucioperca" betyder geddeaborre, og sandarten ligner også en krydsning mellem en aborre og en gedde. Sandartens krop er slankere end aborrens. Som noget specielt har sandarten nogle enorme hugtænder mellem de mange små tænder. Kroppens grundfarve er grønlig, og ryggen er mørkere end siderne. Bugen er lysegrå. Desuden har den 7 til 10 mørke tværbånd fra ryggen og ned over siderne. Sandartens store øjne minder meget om kattens. Hannen adskiller sig fra hunnen ved at have en højere pande og et knapt så rundt hoved. Sandarten æder alle slags små fisk, den kan komme i nærheden af. Den angriber byttet fra siden, slynger sit hoved fra side til side som krokodillen, for derefter at sluge byttet helt.

Oprindelig fandtes sandarten fra Det Kaspiske Hav til omkring Tyskland. Udsætninger i forrige århundrede i Mellem- og Vesteuropa var dog en så stor succes, at arten i dag er meget almindelig overalt i Europa med Norditalien som sydligste grænse. På trods af at sandarten er en ferskvandsfisk, lever den også i f.eks. Østersøen, hvor saltindholdet er lavt.

Sandarten gyder i april og maj, hvor vandtemperaturen ligger mellem 12° og 15°C. Hannen bliver kønsmoden i 2-4 års alderen og hunnen først i 3-5 års alderen. Hunnen gyder op til 200.000 æg på 1 til 3 meters dybde.

Sandarten er totalfredet fra 1. maj til 31. maj. Mindste fangstmål er 50 cm, og den kan blive op til 130 cm og veje 15-18 kg. Kødet er hvidt, fast, mildt og sødligt.

Betydning i kosten
Sandarten er en mager fisk.