Salt 

salt

 Salt


Ved salt forstås i almindelighed såkaldt kogsalt eller køkkensalt. Den kemiske formel er natriumklorid (NaCl). Salt er ikke et krydderi i almindelig betydning, idet det ikke stammer fra planter. Tidligere var salt et vigtigt konserveringsmiddel, når grøntsager og kød skulle opbevares i længere tid. En høj saltkoncentration forhindrer nemlig vækst af mikroorganismer.

Salt har forskellige navne, afhængig af fremstillingsmetode eller dets oprindelse.

Havsalt
findes i havvand, hvorfra det fremstilles ved fordampning i store damme ved hjælp af solens stråler. Det har en karakteristisk bitter smag, som skyldes saltets indhold af magnesiumforbindelser. Det indeholder mange forskellige mineraler og kan være helt sandfarvet. Et eksempel på havsalt er middelhavssalt.

Vakuumsalt
fremstilles ved, at saltmættet vand fra saltforekomster i undergrunden pumpes op og inddampes under vakuum. Afhængig af hvor hurtigt inddampningen foregår, opnås finkornet eller grovkornet salt. Denne type salt anvendes som køkkensalt og til vejsalt.

Stensalt
brydes direkte fra saltlejer. Dette gøres ved hjælp af boringer og sprængning, hvorefter saltes knuses og sigtes. Stensalt anvendes til saltning af huder og kendes derfor også som hudesalt.

Salt sælges både raffineret og uraffineret, som indeholder små mængder af andre mineraler og salte.

Betydning i kosten
Saltets bestanddele, natrium (Na) og klor (Cl), har vigtige livsnødvendige funktioner i kroppen. For højt indtag af natrium kan dog øge risikoen for forhøjet blodtryk. Det daglige behov for salt er 1-2 gram, men de fleste har et lang større indtag. Det anbefalede indtag er højst 5 gram salt per dag. I Danmark tilsættes iod til saltet, idet mange har for lille indtag af iod.