Lactuca sativa var. longifolia 

romaine salat

 Romaine salat


Denne salat hører til kurvblomstfamilien (Compositae).

Romainesalat kendes også under navnene romersalat, cossalat og bindsalat. Den danner er løst hoved af lange, opretstående blade, der har en kraftig udviklet bladribbe ved basis. Romainesalat har en vis lighed med kinakål.

Betydning i kosten
Salat hører til blandt de lavenergiholdige grønsager. Salat har et stort indhold af vitaminerne A, C og K og af mineralet kalium.

Typiske fejl
Insektangreb (larvegnav), udtørring, råd i stokken, misfarvning og bitterhed.

Opbevaring og holdbarhed
Salater opbevares bedst ved 0 grader og 95-100 % relativ fugtighed, hvor de kan holde sig i op til 14 døgn. Ved 20 grader har de en holdbarhed på mindre end to døgn. Salaterne egner sig ikke til frysning.