Petroselinum crispum ssp. tuberosum 

rodpersille

Rodpersille


Rodpersille tilhører skærmblomstfamilien (Umbelliferae) og er nært beslægtet med persille. Den er en af de meget gamle kulturplanter og er oprindeligt hjemmehørende i Middelhavsområdet, hvor den endnu findes vildtvoksende.

Kendskabet til rodpersille er ikke ret stort, og det er ikke ualmindeligt, at den forveksles med pastinak, som den har en del tilfælles med. Rodpersille er dog generelt mindre og ikke så groft opbygget som pastinak og har desuden en finere og mere raffineret smag.

Under dyrkningen er rodpersille yderst følsom overfor dårlig jordstruktur, som giver sig udslag i grenede, ujævne rødder med ringdannelser. I milde vintre kan rodpersille overvintre på marken, men er dog noget mere frostfølsom end pastinak.

Betydning i kosten
Persillerod hører til blandt de moderat energiholdige grønsager.

Typiske fejl
Udtørring, råd, ormeangreb og træethed.

Opbevaring og holdbarhed
Rodpersille opbevares bedst ved 0 grader og 95-100 % relativ fugtighed, hvor den hos producenten kan holde sig i 2-6 måneder og i detailleddet i 3-4 uger. Ved 20 grader og 60 % relativ fugtighed kan rodpersille holde sig i 4-6 dage.

Sæson
August-april