Salmo gairdneri 

regnbueørred

Regnbueørred


Regnbueørreden hører til laksefamilien Salmonidae. Regnbueørreden stammer oprindelig fra Nordamerikas vestkyst, hvor den hedder "steel-head". Allerede i 1880'erne blev arten udsat i europæiske floder, åer og søer, men først i 1950'erne slog dambrugsproduktionen rigtigt igennem. Danmark er i dag en stor producent af opdrættede regnbueørreder.

På grund af sin gode tilpasningsevne er regnbueørreden med succes udsat overalt i verden. Denne art er slet ikke så følsom som sine artsfæller ørred og laks over for lave vandtemperaturer og urent vand. Regnbueørreden er meget velegnet til opdræt, fordi den vokser hurtigt. Inden for de sidste 10 år er det med held lykkedes at opdrætte regnbueørreder i havbrug.

Det rødviolette bånd på siden af fisken har givet regnbueørreden sit navn. Både på ryggen, siden og endog på halen har den sorte pletter.

Hannen bliver kønsmoden, når den er 1-2 år gammel, og hunnen et år senere. I frie vande foregår gydningen fra marts til maj, mens det i dambrug kan reguleres, hvornår ørreden skal gyde.

Der er intet mindste fangstmål for regnbueørreden. Den normale maksimale størrelse og vægt er 70 cm og 9 kg. Den opdrættes i dambrug eller fanges i garn eller på krog. Regnbueørred fås fra dambrug hele året rundt, men den bedste kvalitet fås i august og september.

Regnbueørreden har et rødligt, fast kød. Den rødlige farve skyldes det røde farvestof fra skaldyr i fiskens føde. Kød fra regnbueørreden er velegnet til røgning, stegning, kogning og til at grave.

Betydning i kosten
Regnbueørreden er en halvfed fisk