Pollachius virens 

mørksej

 Mørksej


Mørksej er en saltvandsfisk og hører til torskefamilien Gadidae. Den kendes også under navnene gråsej eller bare sej. Fiskerne kalder fisken for mørksej i modsætning til lubben, der kaldes lyssej.

Sejen er den mørkeste af sine artsfæller i torskefamilien. Den har en blåsort ryg og en næsten lige, lys sidelinie. Skægtråden mangler eller er ganske lille, og den har underbid. Gattet er placeret under den bagerste del af den første rygfinne. Sejen lever i åbent hav, men søger ofte ind til kysten efter føde.  Den vandrer langt omkring i stimer ofte for at jage sild. Den lever af småfisk, fiskeyngel, samt krebsdyr, som effektivt filtreres fra vandet ved hjælp af et veludviklet gællegitter. Sejen gyder op til 4 millioner æg i saltholdigt vand ved en temperatur på 6 grader  til 8 grader og i 100 til 200 meters dybde.

Sejen må fiskes hele året, og det mindste fangstmål er 40 cm. Sejen kan blive op til 130 cm. Kødet er en smule mørkere og blødere end torskens.

Betydning i kosten
Mørksej er en mager fisk

Sæson
Oktober-marts