Melanogrammus aeglefinus 

Opskrifter med kuller

kuller, foto

 Kuller


Kulleren er en saltvandsfisk og hører til torskefamilien Gadidae. Den sorte plet på kullerens side siges at være et tommelfingeraftryk, som apostlen Skt. Peter efterlod, da han holdt fisken og fandt tempelskatten. Samme historie er knyttet til Skt. Peters-fisken. Pudsigt nok findes ingen af de to arter i Genezareth Søen, hvor hændelsen ifølge legenden fandt sted.

Sammen med torsken og sejen hører kulleren til de fiskerimæssigt vigtigste arter inden for torskefamilien. Den har tre rygfinner og to gatfinner. Desuden har den en lille skægtråd og en mørk sidelinie. Den kendes nemt på den mørke plet over brystfinnen.

Kulleren lever på sandet bund i 20 til 300 meters dybde og lever blandt andet af fiskeyngel, silderogn og orme. Kulleren er kønsmoden i 3 til 8 års alderen, afhængig af levested. Den gyder op til 1 million æg i meget saltholdigt vand, der er 5 til 7 grader varmt og i 50 til 150 meters dybde.

Kuller må fanges hele året, og det mindste fangstmål for kuller er 32 til 35 cm. Den normale maksimale størrelse og vægt er 45 cm og 2 kg. Undtagelsesvis kan kulleren blive meget større. Kødet minder meget om torskens, men flagerne er mindre, og det er en smule mere tørt.

Betydning i kosten
Kuller er en mager fisk

Dansk sæson
April-juni og september-oktober.