Limanda limanda 

Ising


Isingen er en saltvandsfisk og hører til familien Pleuronectidae. Isingen er også kendt under navnet slette. Isingen er udbredt i Nordsøen, Skagerrak og indre farvande. Den vokser meget langsomt og har en maksimal levealder på 12 år. Isingen kan minde om rødspætten, men sidelinien danner en tydelig bugt over brystfinnen. Farven er normalt ensartet brun til rødbrun, men varierer alt efter, hvor fisken lever. Den lever på dybder mellem 20 og 150 meter og foretrækker sandbund, hvor den, ligesom andre fladfisk, kan gemme sig for større rovfisk. Isingen lever først og fremmest af små krebsdyr og i mindre omfang af små fisk som unge sild og brisling.

Isingen gyder, når den er ca. 15 cm lang. Den lægger sine 50.000 til 150.000 æg nær kysten i forårsmånederne. Isingen må fiskes året rundt. Mindste fangstmål er 25 cm og den normale maksimale størrelse og vægt er 40 cm og 1,2 kg. Det hvide, sødlige kød er af samme kvalitet som rødspættens, men isingen bør dog steges hel, da den er ret lille.

Betydning i kosten
Ising er en mager fisk.