Lactuca sativa L. var. capita L. 

Opskrifter med icebergsalat

Icebergsalat


Icebergsalat er en hovedsalat og hører til de kurvblomstrede planter (Compositae). Icebergsalat stammer sandsynligvis fra de vilde former af salat, der findes udbredt i Sydeuropa, Lilleasien og Nordafrika.

Som selvstændig salattype menes den at stamme fra et fransk frøfirma, som introducerede den i slutningen af 1700-tallet. Efter en videreforædling blev den i 1894 indført i USA af et amerikansk frøfirma under navnet ”Iceberg”. I USA blev den meget populær, og først efter 2. verdenskrig begyndte dyrkningen for alvor i Europa, bl.a. som forsyning til de amerikanske tropper i Europa.

I Danmark har dyrkningen vundet meget frem i de senere år, hovedsagelig på friland.

Der findes et meget stort antal sorter tilpasset de skiftende årstiders lys- og temperaturforhold. Bladene, som er tykke og sprøde, sidder sammen i en roset, som bliver et fast hoved, efterhånden som salaten udvikler sig. I udviklede hoveder er de indre blade lysegule eller næsten farveløse.

Betydning i kosten
Icebergsalat hører til blandt de mest energifattige grønsager. Den har et stort indhold af vitaminerne A og C samt mineralet kalium.

Typiske fejl
Udtørring, misfarvning, råd (stokken), løse hoveder og urenheder.

Opbevaring og holdbarhed
Icebergsalat opbevares bedst ved 0 grader og 95-100 % relativ fugtighed, hvor det kan holde sig i op til 14 døgn.

Sæson
April-oktober