Homarus gammarus 

Opskrifter med hummer

Hummer 


Hummeren  er et krebsdyr af familien Nephroidae.

Hummeren har to store klosakse. Under halen sidder halefødderne. Hannens forreste halefødder er stive, og hunnens er bløde. Hummere varierer meget i farven. Normalt er de blåsorte, men nogle er grønlige, selv hvidlige arter findes. Når hummeren koges, skifter den farve til rød.

Igennem det første leveår skifter hummeren skal op til 6 gange, mens ældre hummere kun skifter skal én gang om året. Når en hummer mister kloen, vokser en ny ud igen.

Hummeren lever på dybder mellem 2 og 40 meter på klipper eller stenrev. Om sommeren lever den på lavt vand og om vinteren på større dybder. En hummer vokser relativt langsomt, og væksten er afhængig af vandtemperaturen. Hvis temperaturen overstiger 22 grader, dør den.  Den indtager kun føde om natten, og den lever af ådsler, bunddyr og i visse tilfælde af egne artsfæller. Hvis vandtemperaturen kommer under 5 grader, indtager den ingen føde.

Hummeren er først kønsmoden, når den er 7-8 år gammel. Hannerne skifter skal i juli-august, og hunnerne en måned senere, derefter finder parringen sted. Sæden overføres til en sædlomme hos hunnen, og først et år senere sker æglægningen.

Hummeren fiskes kun i sommermånederne i Danmark, og den er ofte bifangst ved garnfiskeri. Nogle fiskere fanger den i hummertejner (bure, der nedsænkes i vandet). Rognhummeren er altid fredet i Limfjorden. Det mindste fangstmål er 24 cm i fuld længde i Nordsøen, 22 cm i fuld længde i Skagerrak og Kattegat og 21 cm i fuld længde i Østersøen, Bælterne og Øresund. Hummeren kan blive op til 60 cm og i sjældne tilfælde veje 5-6 kg.

Hummeren betragtes som havets "tournedos" med sit lækre hvide kød. Imidlertid er det bedst at undgå at spise hummeren lige efter den har skiftet skal, da kødet så er noget vandet. De spiselige dele af  hummeren er kødet på bagkroppen (halen), kløerne, koralen og den grønlige lever.

Betydning i kosten
Krebsdyr indeholder mange næringsstoffer og er gode proteinkilder. De indeholder kun lidt fedtstoffer, men er til gengæld meget rige på kolesterol. Fisk og skaldyr indeholder specielt store mængder af essentielle fedtsyrer. Grunden til dette er, at der i planteplankton dannes essentielle fedtsyrer, som herefter via fødekæden opkoncentreres i fedtvæv og lever hos havets større dyr.

Krebsdyr indeholder en række mineraler og er en god kilde til mineralerne zink og kobber. Derudover indeholder de en del vitaminer, heriblandt niacin og B12-vitamin.

Opbevaring og holdbarhed
Krebsdyr skal opbevares koldt, helst i køleskab eller fryses. Visse krebsdyr, som hummere og krabber opbevares levende hos fiskehandlere. De skal have en behagelig lugt og et ubeskadiget skold.