Coregonus lavaretus 

Helt


Helten er en ferskvandsfisk og hører til laksefamilien Salmonidae. Da helten er en laksefisk, kræver den rent vand for at kunne eksistere. Der findes adskillige arter af helten, der selv for specialister er vanskelige at adskille fra hinanden. Tilmed findes et utal af bastarder, der yderligere besværliggør en sikker identifikation. Nogle fagfolk hævder, at der i virkeligheden kun eksisterer een art med en række forskellige livsformer.

Helten har en langstrakt krop med sølvglinsende skæl. Halefinnen er dybt indskåret i fisken. Den har en lille mund med overbid, og i munden sidder små fine tænder. Helten lever kun i de koldere områder på den nordlige halvkugle. Den lever i søer, floder og i brakvand. Ved den sydlige del af dens udbredelsesområde lever den i dybe, kolde søer. Helten er en stimefisk, der lever af plankton og bunddyr. Den er også kendt for at æde rogn.

Helten gyder normalt om vinteren. Gydeperioden starter, når vandtemperaturen er omkring 7 grader. Æggene lægges frit i vandet på åbent hav eller i ferskvand.

Mindste fangstmål for helten er 36 cm, og den kan blive op til 70 cm og veje 8 kg. Helten er totalfredet fra 1. november til 31. januar. Kødet er hvidt og fast. Den er en udmærket spisefisk, som minder om laks i smag og konsistens.

Betydning i kosten
Helten er en halvfed fisk.

Sæson
April-maj