Forårsløg


Forårsløg hører til liljefamilien (Liliaceae). Navnet forårsløg er en direkte oversættelse af det engelske spring onion. I England betegnede det oprindeligt løg, der blev sået eller plantet i august-september, overvintrede på marken og høstedes det følgende forår som unge grønne løg. Betegnelsen forårsløg anvendes i dag noget bredere, idet den anvendes almindeligt for unge, grønne løg, uanset på hvilket tidspunkt af året de høstes.

 De løgsorter, der i dag anvendes som forårsløg, har som regel kun en svag løgudvikling, danner en forholdsvis tyk hals og får ret stive blade.

 Forårsløg har et tyndt hvidt skaft og en grøn top og ligner derfor små porrer, men kendes fra disse på de hule, runde blade.

De forårsløg, der sælges herhjemme, varierer meget i størrelse; længden fra 20-30 cm. og diameteren fra en halv til 3 cm. Det hvide skafts andel udgør fra 10-50 %. Forårsløg er saftige og sprøde og har en mild løgsmag.

Der er forvekslingsmulighed med en helt anden type løg, de såkaldte pibeløg, som også kaldes snitløg eller løgporrre. Denne løgtype udvikler ikke løg, men danner et skaft ligesom porre, men har i modsætning til porre runde, hule blade. I de unge stadier er det vanskeligt at kende forskel på de to løgtyper. Kendetegn er tværsnittet af bladene, der hos pibeløg er cirkelrunde, mens det hos forårsløg er fladt på den ene side. Senere i udviklingen vil forskellen i skaft- og løgdannelsen være den tydeligste forskel. Snitløg markedsføres ofte under navnet forårsløg. 

Betydning i kosten
Forårsløg hører til blandt de moderat energiholdige grønsager. Indholdet af A- og C-vitamin er højere end i de ældre almindelige løg. 

Typiske fejl
Udtørring, misfarvning af toppen, råd, groning og overstørrelse.

Opbevaring og holdbarhed
Forårsløg opbevares bedst ved 0 grader og 95-100 % relativ fugtighed, hvor de kan holde sig i 2-3 uger. Ved 20 grader og 60 % relativ fugtighed er holdbarheden 2-3 dage.

Sæson
Juni-oktober